Jacquard trim, Jacquard trim direct from Foshan City Nanhai Kejing Lace Co., Ltd. in CN
Bởi {0}
logo
Foshan City Nanhai Kejing Lace Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Vải, thêu TRIM, rìa TRIM, Pom Pom TRIM, sequin TRIM
Thứ tự xếp hạng1 bán chạy nhất trong Vải làm đaiODM services availableSample-based customizationTotal floorspace (10,000㎡)Design-based customization
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Nhấp vào {0} để chọn sản phẩm bạn muốn hỏi thông tin trước khi nhấp vào nút Liên hệ với nhà cung cấp.